Gezondheidszorg

Voor asielzoekers hangt de invulling van de zorg samen met de verblijfssituatie.
Elke asielzoeker wordt sinds 2001 toegewezen aan een opvangcentrum of –plaats waar voor hoofdzakelijk “bed - bad -brood” wordt gezorgd.

abused-sad-child.jpg

Hoewel men in theorie zou kunnen denken dat voor al deze asielzoekers dezelfde regels gelden, wordt een feitelijk verschil gemaakt tussen die werden toegewezen aan een opvangcentra en diegene die werden toegewezen aan een LOI.

Een asielzoeker in materiële opvang die meent dat de norm die voorzien is in de OCMW-wet van 1976 niet gehaald wordt, kan een vraag om betere of bijkomende steun stellen aan de opvangvoorziening.

Het begrip medische hulp wordt gedefinieerd als “er wordt op toegezien dat de zorgen onontbeerlijk zijn voor het behoud van de gezondheid”.

Soms ontstaat verwarring tussen (financiële) maatschappelijke dienstverlening en het eventueel bijkomend toekennen van geneeskundige, medisch-sociale of -farmaceutische dienstverlening (zoals remgeld). Het ene sluit het andere niet noodzakelijk uit.

Elke asielzoeker heeft de vrijheid om niet in de toegewezen opvangplaats te wonen. Toch blijft in dit geval deze plaats of dit centrum verantwoordelijk voor de medische zorgen.
De asielzoeker wier dossier ontvankelijk is, wordt toegewezen aan een OCMW waar hij of zij, indien behoeftig, maatschappelijke dienstverlening ontvangt. Hij of zij mag werken en moet zich als rechthebbende aansluiten bij een ziekenfonds.
Indien bij of na de afwijzing van de asielaanvraag een bevel wordt gegeven om België te verlaten, is er nog recht op sociale steun tot de opgegeven termijn volledig is afgelopen.

Mijn powerpoint

Krantenartikels

  • auteur onbekend, Asielzoeker wilde maatschappelijk assistent vermoorden, Het nieuwsblad, 6 oktober 2009
  • auteur onbekend, Asielzoekertjes alleen in villa, Het nieuwsblad, 3 september 2009
  • auteur: pom, 'Ook asielzoekers krijgen elke dag verse lakens', Het nieuwsblad, 4 augustus 2009
  • auteur: bmk, Meer buitenlanders, minder Belgen in Leuven, Het nieuwsblad, 4 augustus 2009
  • auteur: bdp, Mensen zonder papieren: verschillende categorieën, Het nieuwsblad, 20 juni 2009

Een Vlaamse game-industrie? Het lijkt een contradictie maar ze bestaat. In Vlaanderen werden in 2006 voor
150 miljoen euro aan games verkocht. M et de consoleverkoop erbij gaat het over een jaaromzet van meer dan
200 miljoen euro.
Klik hier voor de publicatie

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License