Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Vluchtelingenwerk Vlaanderen is een maatschappelijke en niet-gouvernementele organisatie die de belangen van vluchtelingen en asielzoekers verdedigd. Hiervoor steunen ze op 4 pijlers, namelijk: het beïnvloeden van de publieke opinie, het beleid onder druk zetten, ze ondersteunen iedereen die vluchtelingen bijstaat en ze brengen mensen samen. De organisatie bestaat uit 43 leden, waaronder 10 vrijwilligersgroepen. Deze leden werken samen en leveren ook zeer belangrijk praktijkinformatie aan de organisatie. Enkele belangrijke leden zijn: ACW, Amnesty International Vlaanderen vzw, Bond Zonder Naam en het Vlaams Minderhedencentrum.

  • Hieronder vindt je enkele voorbeelden van de acties die ze ondernemen om de publieke opinie te beïnvloeden. Ze richten bijvoorbeeld campagnes in om aan een ruim publiek uit te leggen wat een vluchteling is. Dit doen ze altijd in samenwerking met de asielzoekers zelf. Zo brengen ze ook tegelijk mensen samen.
  • Ze ondersteunen ook initiatieven die vluchtelingen bijstaan. Daarvoor ondersteunen samen met de universiteit van Gent, vluchtelingen die hier willen studeren in hoger onderwijs. Daarbij krijgt de vluchteling door de universiteit een mentor toegewezen.
  • Op vlak van beleidsbeïnvloeding is de organisatie ook actief. Zo willen ze bijvoorbeeld via onderzoek en lobbywerk bekomen dat asielzoekers die terug moeten keren naar hun land van herkomst hier betere ondersteuning bij krijgen. Ze lobbyen ook dagelijks bij kabinetten, parlementsleden en partijen om de situatie van de asielzoekers te verbeteren en dit met succes. Om de asielzoekers beter juridisch te kunnen ondersteunen werkt de organisatie nauw samen met de orde van advocaten.

De organisaties is ook nog buiten deze terreinen actief. Ze bieden namelijk al sinds 1999 huisvesting en begeleiding aan, aan asielzoekers. Voor asielzoekers die niet in ons land mogen blijven biedt Vluchtelingenwerk Vlaanderen professionele advies rond de terugkeer en de situatie in het thuisland. Ze bieden ook een juridische hulpdesk aan waar mensen voor juridisch advies en dringend medisch advies terecht kunnen.

Dit is de kern van de informatie over Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Voor meer informatie kun je terecht op de website: http://www.vluchtelingenwerk.be

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License