Verslagen Van Vergaderingen

Verslag van vergadering op 1/12/2009

Op deze vergadering hebben we afspraken gemaakt in verband met wie welk onderdeel zal afwerken. We hebben afgesproken dat we alles zullen af hebben tegen 12/12/2009. Als er ergens vragen of problemen rond zijn kun je deze posten op de discussieruimte.

algemene dingen
Er is op de wiki een pagina aangemaakt: "wie zijn wij?". Het is de bedoeling dat iedereeen zich daarop kort voorstelt en een foto op post. (zie stap 1 op sadan)

onderwerpsverkenning
Dit deel van de opdracht werkt iedereen apart af. Dit document post je op de wiki op de pagina "onderwerpsverkenning'.

stap 1

 • Miranda zal kijken om de welkomspagina in orde te brengen.

stap 2

 • In stap 2 moeten lijsten worden aangemaakt van de trefwoorden, specialisten en organisaties die je hebt opgezocht voor de onderwerpsverkenning. Iedereen zoekt dit op voor zijn eigen artikel en plaats deze bij te titel lijsten op de juiste plaats.
 • Er moet ook gezorgd worden voor een bibliografie. Wouter zorgt voor de aanmaak van deze pagina. Op deze pagina plaats je de referenties van je artikel die je hebt onderzocht en nog bibliografie van tijdschriften en boeken die je in volgende stappen zult moeten verwerken.
 • Het is ook de bedoeling dat er een synthese van je artikel wordt gemaakt in 10 regels. Deze plaats je op je eigen pagina op de wiki.

stap 3

Het deel internet en publicaties maak je zelf en post je eventueel op je eigen pagina.

 • krantenartikel: iedereen zoekt 5 artikels over asielzoeker in de krant die hieronder bij zijn naam vermeld staat. Deze kranten kun je raadplegen via mediargus op school en het is de bedoeling dat het een recent artikel is.
 • De standaard: Matthias, nieuwsblad: Tine, laatste nieuws: Haaike, de Morgen: Wouter, de Tijd: Josefien, de knack: Joris, Gazet van Antwerpen: Marieke, belang van Limburg: Arno, Trends: Annelies.
 • Deze artikels post je op je eigen pagina en je vermeld tussen welke periode je artikels zijn gepubliceerd.
 • tijdschriften: Annelies zal in de bibliotheek op zoeken welke tijdschriften gaan over asielzoekers. Deze lijst komt op 8 december op de wiki, op de pagina lijst tijdschriften. Het is dan de bedoeling dat iedereen een tijdschrift kiest en daarin 2 interssante artikels zoekt. De referentie van deze artikels plaats je op de pagina bilbiografie, onder tijdschriften.
 • eindwerken: er zal door Matthias een pagina eindwerken worden aangemaakt en daar post iedereen enkele titels van eindwerken op die over asielzoekers gaan. Elk maximum 5 artikels.
 • boeken: in de schoolbibliotheek gaat iedereen op zoek naar 5 boeken met als thema asielzoekers. Deze referenties worden opgenomen in de bibliografie onder boeken.
 • excelopdrachten:

1) soorten bronnen verwerken in een excelbestand. Dit wordt gedaan door Matthias. (zie stap 3 sadan)
2) jaartallen van de artikels. Dit wordt door Joris opgesteld.(zie stap 3 op sadan)
3) Het zoeken van statistieken in verband met het thema. Dit wordt door Haaike en Josefien in orde gebracht. (zie stap 4 sadan)

stap 4

 • In stap 4 wordt er verwacht dat iedereen een organisatie kiest en de website van deze organisatie bespreekt in 350 woorden. Wij hadden het idee dat iedereen een organisatie zou kiezen uit de lijst met organisatie die we uit de artikels hebben gehaald. Deze lijst kun je terugvinden op de pagina lijsten en daarna organisaties. De bespreking van de organisatie mag je toevoegen aan de lijst. Zorg er voor dat je niet met verschillende personen dezelfde organisatie kiest. Zet daarom voor je begint te zoeken je naam tussen haakjes naast de organisatie.
 • Er wordt ook verwacht dat we wetten en decreten opzoeken in verband met asielzoekers. Wouter en Miranda zullen dit in orde brengen. We hebben echter nog niet afgesproken waar deze precies moet terecht komen op de wiki. Iemand suggesties??
 • Politieke context. Hierbij is het de bedoeling dat we informatie verzamelen in verband met de visie van politieke partijen over asielzoekers en over de werking van de bevoegde departementen en ministers. Hierbij zal Josefien de visie van het Vlaams Belang voor zich nemen, Matthias die van SPA, Miranda NVA, Tine Open VLD, Marieke CD en V, Annelies Lijst Dedecker, Haaike Groen, Joris PVDA, Arno de bevoegde departementen en Wouter de bevoegde minister. Dit deel moet verschijnen op de pagina politieke visie.

Wij hebben afgesproken dat alles zal af zijn tegen de laatste les op dinsdag 12 december. Tijdens de les kan de laatste hand worden gelegd aan de lay-out en eventuele afwerking. Er moet ook nog een paper worden geschreven over de eigen ervaringen in verband met de wiki. Dit kan eventueel nog na de laatste les gebeuren. Deze paper moet 5 tot 10 recto pagina's lang zijn en op de wiki worden geplaatst op de pagina werkdocumenten.

Veel succes!!!!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License