Psychische Problemen

Korte Synthese:

vluchteling.jpg

Asielzoekers hebben de neiging om niet mee te delen wat hun reden was om hun land te verlaten. Het gaat om mensen die een mishandeling en/of een marteling hebben meegemaakt, te beschaamd zijn of/en te wantrouwig zijn. Ze zullen opteren om te zwijgen omwille van hun veiligheid, hun eigen toekomst en hun positie in de familie of gemeenschap. Hun ervaringen tast hun vertrouwen aan omdat het zo traumatisch was.

Het is moeilijk waar te nemen of de asielzoeker al dan niet de waarheid spreekt. Wanneer hun verhaal geen goede overtuigingskracht geeft tijdens de procedure, resulteert dit tot uitzetting van het land en krijgt men geen verblijfsvergunning. Asielzoekers met psychische problemen zijn nauwelijks in staat om hun trauma volledig en zonder tegenstrijdigheden te vertellen. Waardoor zij gemakkelijk geen vergunning krijgen. Op basis hiervan organiseert het MAPP (Meldpunt Asielzoekers met Psychische Problemen) een psychologisch onderzoek.

Dit onderzoek gebeurt tijdens de eerste fase van de asielprocedure en bestaat uit een aantal vragen. Aan de hand van deze vragen kan er al dan niet rekening worden gehouden met de psychische problemen van de asielzoeker.
Hoewel het onderzoek zorgt voor een verbetering van kwaliteit en maatwerk is er hier ook een keerzijde aan verbonden. De hierdoor gevestigde aandacht zorgt ervoor dat ze beloont worden voor hun klachten, wat resulteert tot ziektewinst. Zo gaan ze ook het slachtofferschap van de asielzoekers versterken en voelen ze zich effectief zwakker.

Mijn powerpoint

"Een Vlaamse game-industrie? Het lijkt een condradictie maar ze bestaat. In Vlaanderen werden in 2006 voor 150 miljoen euro aan games verkocht. Met de consoleverkoop erbij gaat het over een jaaromzet van meer dan 200 miljoen euro."

Referentie:[WYDOOGHE B.] Game on! ‘We krijgen er niet genoeg van’ In: viWTA, jg 14, nr. 14, 2008.

Klik hier voor de volledige publicatie

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License