Opvangwet Asielzoekers

Korte Synthese:

Arena.png

Dit artikel gaat over de opvangwet van asielzoekers. Minister van Maatschappelijke Integratie Marie Arena (PS) stelde haar eerste evaluatie rapport voor.

De opvangcentra zitten overvol en kunnen de medische kosten van bewonders niet meer berekenen. In januari 2009 zaten 16.350 personen in alle opvangtehuizen van Fedasil. Fedasil had samen 15.850 plaatsen, zowel in collectieve centra als in individuele woningen. Op 16/01/09 trok de ministerraad 5 miljoen euro uit voor 850 nieuwe opvangplaatsen. In januari 2009 zijn er 140 opvangplaatsen geopend en in februari nog eens 320 opvangplaatsen.

Iedere bewoner heeft recht op medische begeleiding, ook voor geregistreerde die er daadwerkelijk niet verblijven. De kosten zijn onbekend omdat ieder centrum alles verschillend registreert. Het medisch personeel bij de federale centra worden niet doorgerekend, bij andere wel. Er worden geen afspraken gemaakt bij de registratie van de uitzonderlijke medische kosten (bvb: esthetische chirurgie of vruchtbaarheidsbehandelingen). De kosten worden soms per centrum en soms per persoon doorgegeven. De opvangcentra hebben geen gegevens per groep van bewoners (asielzoekers, illegalen met kinderen, niet-begeleide minderjarigen). Men weet niet hoeveel asielzoekers materiƫle hulp afwijzen.

Er is een Ping Pong spel tussen ministers Arena (maatschappelijke integratie) en Turtelboom (migratie). Arena wil een ruime regularisatie van illegalen. Volgens Minister van Migratie Annemie Turtelboom (Open Vld) waren in 2008: 12.252 asielaanvragen. Dat is 10% meer dan in 2007 maar 27% diende 2 keer aanvraag in. De meeste meervoudige asielaanvragen werden afgewezen. De enkelvoudige aanvragen zijn van 8.315 in 2007 naar 8.921 in 2008 gegaan.

Link naar het artikel: 'Arena evalueert opvangwet voor asielzoekers'

Krantenartikels:

Andere Artikels:

Interessante Links:

Fedasil

Citaat: Een Vlaamse game-industrie? Het lijkt een contradictie maar ze bestaat. In Vlaanderen werden in 2006 voor 150 miljoen euro aan games verkocht. M et de consoleverkoop erbij gaat het over een jaaromzet van meer dan 200 miljoen euro.

BENEDICT WYDOOGHE, DE PAUW E., PLEYSIER S., VAN LOOY, J., BOURGONJON J., RUTTEN, K., VANHOOVEN, S. & SOETAERT R. (Brussel), Game on! We krijgen er niet genoeg van. Onderzoek in opdracht van het viWTA, Vlaams Parlemnt, Brussel, 2008

klik hier voor de volledige publicatie

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License