Internationale Rode Kruis
rode%20kruis.gif

Het ICRC of beter bekend als het internationaal rode kruis:

Noodhulp

  • Verloop:Als de rampen te groot zijn is er internationale solidariteit noodzakelijk. De federatie en het internationale rode kruiscomit√© zijn lid van 'the Inter-Agency Standing Committee' (IASC) van de Verenigde Naties (OCHA). Deze beschikt over personen die hulp bieden in geval van natuurrampen of crisissen.
  • Snelle hulp: vanuit tientallen landen kan dan een grote verscheidenheid aan hulp gemobiliseerd worden. Met hulp bedoelen we hulpgoederen, personeel, fondsen, diensten en gespecialiseerde. Maar ook op elkaar afgestemde hulpeenheden.
  • Contactherstel:Het rode kruis zorgt er voor dat personen snel opnieuw contact hebben met elkaar want door de ramp zijn de families vaak gesplitst.

Herstel en wederopbouw
Het Rode Kruis moet meer dan alleen de toestand herstellen. Ze zorgen ook voor het herstel van het gewone leven,herstel structureren en brug slaan naar structurele projecten. De aangeboden hulp is een langdurig proces.
Men bereid mensen ook voor op een natuurramp, maar dat is niet hun enigste taak. Heel veel Rode Kruisverenigingen werken ook aan de basisgezondheidszorg en gemeenschapsontwikkeling.

Opvang vluchtelingen
Ongeveer 23 miljoen mensen slaan uit angst tijdens oorlogen en rampen op de vlucht. Veel van die mensen zijn in eigen land op de vlucht, het zijn voornamelijk kinderen, vrouwen en ouderen. De internationale federatie helpt met ondersteunen, samen met de Rode Kruisverenigingen zorgen zij voor onderdak, medische verzorging, zuiver drinkwater en voedsel.

Rampenparaatheid
Uit studies blijkt dat de lokale gemeenschappen best zelf hulp bieden bij een ramp. Het Rode Kruiscomité investeert hierin door hen op te leiden en hen de nodige middelen te bezorgen. Voorbereid zijn op een ramp maakt al een groot verschil. Versterking van rampenparaatheid in kwetsbare gebieden lonend is en een absolute prioriteit is.

Vermisten opsporen
Door een ramp worden families uit elkaar gerukt. Tijdens natuurrampen is er een echte chaos, iedereen vlucht weg en verliest zo hun familieleden uit het oog. Niemand weet of hun geliefde wel nog leeft. Na de ramp is er noodhulp, onder die noodhulp valt onder andere contacten herstellen. De middelen hiervoor zijn een telefooncentrale (met satellietlijnen), een speciale website, de verdeling van Rode Kruisberichten.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License