Eindwerken

BLONTROCK E. Een huis of een thuis? 'Integratiemogelijkheden bij asielzoekers.' Katho-Ipsoc, eindewerk, 2008.

DE BAERDEMAEKER B. Weldra plaats op de arbeidsmarkt voor asielzoekers? 'Aandachtspunten voor de begeleiding vanuit CAW Mozaïek Woonbegeleiding.' Katho-Ipsoc, eindwerk, 2008.

DE COSTER J. & VANHAELEN K. Integratie van asielkinderen in de kleuterschool. Europese Hogeschool Brussel, eindwerk, 2007.

LAMBRICHTS J. Fedasil. 'federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers.Katholieke Hogeschool Limburg-HB, eindwerk, 2009.

DECOCK E. Interculturele communicatie vanuit de organisatie naar asielzoekers. ' Informatiecampagne voor families in het Klein Kasteeltje te Brussel Campus Sociale Hogeschool, eindwerk, 2007.

Matthias
KESTELOOT S.Zonder kiezen… kinderen in de illegaliteit Katho-Ipsoc, eindwerk, 2006.

RAEPSAET L.De nieuwe asielprocedure Katho-Ipsoc, eindwerk, 2007.

MOMMERENCY J. Asielzoekers in een lokaal opvanginitiatief: psychosociale begeleiding van asielzoekers in een L.O.I. Katho-Ipsoc, eindwerk, 2007.

ALGOET I. Andere mensen, andere grenzen: omgaan met verschillen in waarden en normen bij een interculturele hulpverlening binnen een lokaal Opvanginitiatief Katho-Ipsoc, eindwerk, 2005.

DE BAERE B. Recht op welkom: onthaal van vluchtelingenkinderen in een opvangcentrum Katho-Ipsoc, eindwerk, 2005.

 • Miranda

RAEPSAET L. De nieuwe asielprocedureKortrijk-Ipsoc, eindwerk, 2007.

OUSTA Y. Van recht tot rechtvaardigheid: de rechten van Mensen Zonder Wettig Verblijf Kortrijk-Ipsoc, eindwerk, 2004.

BRYON S. De opvang van asielzoekers: hulpverlening en knelpunten vanuit het OCMW Kortrijk-Ipsoc, eindwerk, 2001.

VANDESONNEVILLE, F. Psychosociale hulpverlening aan asielzoekers in de mannenopvang CAW Stimulans Kortrijk-Ipsoc, eindwerk, 2007.

Wouter

 • VAN ISACKER L. "En, Sacha, wat wil jij zaterdagnamiddag doen?" Zaterdagactiviteiten in een opvangcentrum voor asielzoekers Ipsoc-Katho, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 2005
 • TERRYN E. Asielzoekers en het OCMW: kritische reflectie over het lokale opvanginitiatief en de financiële hulpverlening binnen een OCMW Ipsoc-Katho, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 2005
 • LAMOTE K. Help, ik heb tijd: tijdsbesteding van asielzoekers in een LOI. Ipsoc-Katho, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 2005
 • VANDAMME L. België, het beloofde land? Een kritische blik op de asielprocedure en het nieuwe inburgeringsbeleid. Ipsoc-Katho, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 2004
 • VERCOUILLIE S. "Tja meneer… we hebben slechts twee deelnemers gevonden!": activiteiten in een opvangcentrum voor asielzoekers: een zoektocht naar wat de bewoners willen. Ipsoc-Katho, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 2003

Marieke

 • FONTEYNE L. // De vluchtelingen kijken mij hoopvol aan, wat moet ik zeggen? : niet-begeleide minderjarige asielzoekers in België // Katho Torhout, eindwerk, 2004
 • OOSTERLYNCK L. // Beeldvorming bij kinderen over vluchtelingen en asielzoekers// Katho-Ipsoc , eindwerk, 2003
 • LANOOTE K. // Vluchteling en in het onderwijs // Katho Tielt, eindwerk, 2002
 • LEMAHIEU B. // Niet zomaar een mening : (kandidaat-)vluchtelingen aan het woord over het asielbeleid en de hulpverlening in België // Katho-Ipsoc, eindwerk, 1999
 • DENYS F. // Veel om het hoofd, weinig om handen": doorlichting van de wetgeving op en de hulpverlening aan kandidaat-vluchtelingen// Katho-Ipsoc, eindwerk, 1992

Joris

 • Cool, Kimberley / "Waarom moeten jullie het zo moeilijk maken, geef mij toch gewoon die papieren!": het moeizame begeleidingstraject van twee niet-begeleide minderjarige vreemdelingen doorheen ons systeem.// Katho-Ipsoc, eindwerk, 2005
 • Notredame, Nathalie / Poëzie als interculturele groepstherapie binnen gesloten centra // Katho-Ipsoc, eindwerk,2005
 • Crul, Ines / Wie zet hem op?: seksuele voorlichting aan niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. // Katho-Ipsoc, eindwerk, 2005
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License