Boeken
 1. Marieke:
 • Titel: Vreemdelingen : haat of liefde ? : over vluchtelingen, asielzoekers en andere migranten

Auteur(s): Bert De Craene

 • Titel: Op een onzeker uur : verhalen van vluchtelingen

Auteur(s): Michael De Cock

 • Titel: Nacht over Kabul

Auteur(s): Nelofer Pazira

 • Titel: Een mens op de vlucht : de klapdeur van onze gastvrijheid

Auteur(s): Jennie Vanlerberghe

 • Titel: Vlucht over de Himalaya : kinderen van Tibet op weg naar hun ballingsoord

Auteur(s): Maria Blumencron

Wouter:

 • LELY, J.C.G., van den Heuvel-Wellens, D.J.F.Psychosociale zorg voor vluchtelingen en asielzoekers: een handleiding Koninklijke Van Gorcum, Assen, 2002
 • Van der Veer, G.Politieke vluchtelingen: psychische problemen en de gevolgen van onderdrukking en ballingschap Intro, Nijkerk, 1988
 • Fermon, J. & Beauthier, G.-H.Regularisatie: hoe en voor wie? Epo, Berchem, 2000
 • Brigou, J.Uit vrees voor vervolging OCIV, NCOS, Brussel, 1992
 • Vanlandschoot, J.Vluchtelingen in de klas : vademecum socio-emotionele opvang van vluchtelingenkinderen Apeldoorn: Garant, Leuven, 1999

Matthias

 • Titel: Voorbij de horizon van ‘Amsterdam’.
 • Auteur: het ACVZ

.
Annelies

 • BASIC S., VAN HESPEN D. & POPPE I. Handboek voor begeleiders bij de asielprocedure. Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Brussel, 2008.
 • VERHULST D. Problemski Hotel Contact, Amsterdam Antwerpen, 2008.
 • AARTS P.G.H. & VISSER W.D. Trauma: diagnostiek en behandeling.Houten, 2007.
 • VAN MEETEREN M., ENGBERSEN G. & VAN SAN M. Onder papieren. 'Over de positie van irreguliere migranten en de rol van het vreemdelingenbeleid in België.Acco, Leuven, Voorburg, 2008.
 • BISSCHOPS P., BONNY W. & DAVELOOSE J. (Ea.) Breng eens wat kleur in je voortuin. 'Spelen met kinderen uit andere culturen. Jeugd Rode Kruis, Brussel, 2007.

Tine

 • Titel: De asielzoeker
 • Auteur: Arnon Grunberg
 • Uitgeverij: Nijgh & Van Ditmar

Miranda

 • TIMMERMAN C. & LODEWYCKX, I. Grenzeloze solidariteit?. Over migratie en mensen zonder papieren, Voorburg. Acco, Leuven, 2008.
 • ACKAERT L. & DEKEZEL, E. Heen en retour. Kinderrechten op de vlucht, Kindercommissariaat, Brussel, 2007.
 • DERLUYN L., WILLE B., DE SMET T. & BROEKAERT E. Op weg. Psychosociale en therapeutische begeleiding van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen, Apeldoorn; Garant, Leuven, 2005.
 • DE BAUF S. Een druppel op een hete plaat. Hulpverlening aan mensen zonder papieren, Katholieke Hogeschool Leuven, Leuven, 2002.
 • BRUNEEL G., BEULENS D. & VANLANDSCHOOT J. Vluchtelingen in de klas. Vademecum socio-emotionele opvang van vluchtelingenkinderen, Garant, Leuven, 2000.

Joris

 • Baan, J. / Nou…dag maar weer: afscheid nemen van asielzoekerskinderen in de klas. //Utrecht : Pharos, 2005
 • Van Dijck, D. / Het asielbeleid van de Europese Unie: een veiligheidskwestie? Een discoursanalytische studie naar de constructie van een gemeenschappelijke asielprocedure in Europa. // Antwerpen : Universiteit Antwerpen, 2005
 • van Eerde, Eke / Pieters, Tineke / Pronk, Wilma / Schell, Patricia / Tankink, Marjan / Valk, Alice / Veneboer, Hennie / Titel Gezond denken en gezond doen : Methodiek voor psychosociale groepsvoorlichting aan asielzoekers Utrecht : Pharos, 2005
 • Van Eykeren, T. / Praktische gids zelfstandige terugkeer: een handleiding voor het begeleiden van kandidaat-terugkeerders vanuit een empowerment-benadering, Brussel : Vluchtelingenwerk Vlaanderen, 2005
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License