Beeldmateriaal

StadsTV Turnhout - Asielzoekers

Reportage RTV

Interview Emile Bomba (Alcec) "Illegaal in Antwerpen: ik keer tevreden terug !"

Info:
Het Vlaams Belang start in samenwerking met de Afrikaanse vereniging ALCEC in Antwerpen een campagne gericht op de 30.000 à 35.000 illegalen die in de stad verblijven. ALCEC staat voor "Association de Lutte contre l'Emigration Clandestine" en werkt vanuit de stad Yaoundé in Kameroen. De voorzitter van ALCEC, Emile Bomba, waarschuwt de Afrikanen voor de gevaren van illegale emigratie. In tweede instantie werkt zijn vereniging aan de sociale re-integratie van illegalen die ervoor kozen om terug te keren naar hun land van herkomst. ALCEC roept de Europese overheden tenslotte ook op om actief ontradingscampagnes in Afrika te ondersteunen om zo de toestroom van economische asielzoekers in te perken.

Afgewezen asielzoeker

Info:
Dit is een reportage over een Albanese asielzoeker die vertwijfeld en angstig rondloopt in Antwerpen. De reportage is gemaakt door Jo van Doninck voor ATV.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License