Askv Steunpunt Vluchtelingen
ASKV.jpg

De Amsterdams Solidariteits Komitee Vluchtelingen1 of beter bekend het ASKV en het Steunpunt Vluchtelingen werden opgericht in 1987. Deze oprichting is mede dankzij de verharding van het asielbeleid. Twee jaar later smolten deze twee organisaties samen tot de organisatie ASKV/Steunpunt Vluchtelingen. Hun doelgroep zijn vooral afgewezen vluchtelingen die niet meer kunnen terugkeren naar hun moederland. Ze adviseren en ondersteunen hen door te bemiddelen in levensonderhoud, onderdak, medische zorg, rechtsbijstand, onderwijs en geestelijke steun. De organisatie is vooral gericht op solidariteitswerk, op politieke veranderingen en op de openbaarheid. ASKV/Vluchtelingen Steunpunt bestaat uit een aantal onderdelen die samen het geheel vormen, nl.

Inloopspreekuur: Al dan niet verblijfsgerechtigden kunnen naar het kantoor komen om een afspraak te maken. Ze helpen je met vragen die betrekking hebben op juridische procedures, gezondheid en praktische problemen.

Juridische hulp: Wanneer men juridisch een verblijfsstatus kan verkrijgen dan kan die persoon cliënt worden van het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen. In dat geval ondergaat men gesprekken met de cliënt en zorgt men voor een onderzoek

Huisvesting: Om een woonruimte te geven aan de cliënten bemiddelen ze bij derden en maken ze gebruik van hun eigen woningbestand die eerder aan de beperkte kant is. Men richtte het Huizen Adoptie Project op zodat de particulieren de opvang kunnen financieren.

Scholing en werk: Men biedt mogelijkheid aan om cliënten iets bij te brengen; men organiseert o.a. Nederlandse taalles en computerles. Deze scholing zorgt ervoor dat mensen hun netwerk opnieuw verruimen. Deze afdeling wordt georganiseerd door vrijwilligers.

Landen documentatie: Omondersteuning te geven en acties te ondernemen aan de afgewezen vluchtelingen moet men zoveel mogelijk en zo precies mogelijk informatie verzamelen over het land van herkomst. Het ASKV is verbonden met gespecialiseerde groepen uit bijvoorbeeld Algerije en Iran.

Achtergrond informatie: Over wat vluchtelingen bezighoudt en wat hun ervaringen zijn wordt verspreidt aan de hand van folders, brochures, voorlichtingsbijeenkomsten en interviews.

Acties en samenwerkingsverbanden: De organisatie probeert het uiterste uit de kan te halen om veranderingen in het asielbeleid bij te houden. Zo kunnen ze vroeg inspelen op ontwikkelingen via publicaties en acties. Ze situeren zich op zowel landelijk als Europees niveau.

Bestuur: Het bestuur van het ASKV wordt gevormd door een aantal personen die zeer betrokken zijn bij de vluchtelingenproblematiek.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License