Asielzoekers algemeen

In dit onderdeel van de wiki zal ik mij baseren op het artikel: 'Asielzoeker', van Lut Debroey.
Ik hoop dat jullie door deze pagina iets zullen bijleren over het thema. Hieronder kunnnen jullie iets meer lezen over de inhoud van het artikel.

Het artikel begint met een korte geschiedenis van de asielprocedure in Europa. Het gaat onder andere over de asielprocedure, het opstellen van de criteria voor vluchtelingen en politieke vluchtelingen, maar ook het statuut bijkomende bescherming.
Daarna wordt de evolutie van de asielprocedure behandeld. Er wordt vermeld dat er in België in de voorbij twintig jaar 2 crisisperiodes geweest zijn waarin de toevloed van asielzoekers fel toenam. Dit was onder andere het geval van 1989 tot 1993 en dit zou zijn veroorzaakt door het uiteenvallen van de communistische regimes in Centraal- en Oost-Europa en het uiteenvallen van ex-Joegoslavië. Een tweede crisisperiode zou hebben plaats gevonden van 1998 tot 2000 en zou veroorzaakt zijn door ernstige conflicten in Kosovo, een heroplaaiende strijd in Congo en het begin van de tweede oorlog in Tsjetsjenië.
Halverwege het artikel wordt de loop van een asielprocedure besproken en de opvangsystemen voor asielzoekers in België.
Ook niet-begeleide minderjarigen komen ter sprake. Dit zijn personen van minder dan 18 jaar oud, die niet begeleid worden door hun ouders of voogd, die onderdanen zijn van een land dat geen lid is van de Europese Gemeenschap en die ofwel asiel heeft aangevraagd ofwel in illegaal verblijf is.
Veder worden volgende onderwerpen ook nog besproken: de mogelijkheden om terug te keren voor vreemdelingen die worden uitgewezen, regularisatie, langdurige asielzoekers, het verschil tussen geregulariseerde en erkende vluchtelingen en als laatste wordt aandacht besteed aan het Regeerakkoord van 11 oktober 2007.

Als jullie nog wat meer informatie willen over de inhoud van het artikel of je hebt het liever wat overzichtelijker, dan kunnen jullie de Powerpoint met de korte inhoud van het artikel een bekijken. De link tot deze Powerpoint vindt je hieronder terug.

Veel plezier met lezen!

Asielzoeker

007-asielzoekers.jpg

In het artikel dat op deze pagina wordt besproken, worden er geen auteurs vermeld die ook over het onderwerp schrijven, dus was het niet mogelijk om hierond opzoekingswerk te verrichten. Wel heb ik in de periode van april 2008 tot 30 juli 2009volgende artikels in Trends gevonden die als onderwerp asielzoekers hebben en die ik interessant vond om op deze wiki te vermelden.

  • auteur onbekend, regeringsherschikking maakt plaats vrij voor asielakkoord. In:Trends, 30 juli 2009.
  • auteur onbekend, Fedasil trekt met noodrem aan alarmbel. In:Trends, 16 juli 2009.
  • Vanpeteghem B., Migratie, regularisatie en tutti quanti //. In: //Trends, 15 januari 2009.
  • Mouton A., Economische migratie moet los van asielbeleid. In: Trends, 14 augustus 2008.
  • De Zitter A., Stap naar ondernemerschap blijft groot voor immigranten. In: Trends, 3 april 2008.

"Een Vlaamse game-industrie? Het lijkt een contradcitie maar ze bestaat. In Vlaanderen werden in 2006 voor 150 miljoen euro aan games verkocht. Met de consoleverkoop erbij gaat het over een jaaromzet van meer dan 200 miljoen euro."

Wydooghe B.Game on! We krijgen er niet genoeg van. Katho-IPSOC, Kortrijk, 2008.

[Klik hier voor de publicatie]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License